صفحه اصلی»قانون گذاری »دستورجلسات صحن
تعداد مطلب:413

دستورکار صحن علنی مجلس در هفته پایانی مرداد
دستورکار صحن علنی مجلس در هفته پایانی مرداد

1398/05/23

ادامه

دستور جلسات هفتگی صحن علنی مجلس
دستور جلسات هفتگی صحن علنی مجلس

1397/08/05

ادامه

دستور  جلسه صحن علنی مجلس شورای اسلامی در روز چهارشنبه دوم آبان ماه ۹۷
دستور جلسه صحن علنی مجلس شورای اسلامی در روز چهارشنبه دوم آ...

1397/08/02

ادامه

دستور کار صحن علنی یکم آبان ماه ۹۷/ سوال از وزیر جهاد کشاورزی در دستور کار
دستور کار صحن علنی یکم آبان ماه ۹۷/ سوال از وزیر جهاد کشاورز...

1397/08/01

ادامه

دستورکار صحن علنی مجلس ۲۹ مهر ماه ۹۷/ سوال از وزیر نیرو در دستور کار
دستورکار صحن علنی مجلس ۲۹ مهر ماه ۹۷/ سوال از وزیر نیرو در د...

1397/07/29

ادامه

دستور جلسات هفتگی صحن علنی مجلس
دستور جلسات هفتگی صحن علنی مجلس

1397/07/28

ادامه

دستور کار  جلسه علنی هیجدهم مهرماه مجلس شورای اسلامی
دستور کار جلسه علنی هیجدهم مهرماه مجلس شورای اسلامی

1397/07/18

ادامه

دستور کار جلسه علنی پانزدهم مهرماه مجلس شورای اسلامی
دستور کار جلسه علنی پانزدهم مهرماه مجلس شورای اسلامی

1397/07/15

ادامه

دستور جلسات هفتگی صحن علنی مجلس
دستور جلسات هفتگی صحن علنی مجلس

1397/07/14

ادامه

دستور  جلسه علنی دهم مهرماه مجلس شورای اسلامی
دستور جلسه علنی دهم مهرماه مجلس شورای اسلامی

1397/07/10

ادامه

دستور کار جلسه علنی هشتم مهرماه مجلس شورای اسلامی
دستور کار جلسه علنی هشتم مهرماه مجلس شورای اسلامی

1397/07/08

ادامه

دستور کار  جلسه علنی چهارم مهرماه مجلس شورای اسلامی
دستور کار جلسه علنی چهارم مهرماه مجلس شورای اسلامی

1397/07/04

ادامه

دستور کار جلسه علنی سوم مهرماه مجلس شورای اسلامی
دستور کار جلسه علنی سوم مهرماه مجلس شورای اسلامی

1397/07/03

ادامه

آغاز جلسه علنی اول مهرماه مجلس شورای اسلامی
آغاز جلسه علنی اول مهرماه مجلس شورای اسلامی

1397/07/01

ادامه

استفاده از ظرفیت اساتید، حقوقدانان و دانشگاهیان در معاونت قوانین ضروری است
استفاده از ظرفیت اساتید، حقوقدانان و دانشگاهیان در معاونت قو...

1397/07/01

ادامه

دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی
دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی

1397/06/31

ادامه

آغاز جلسه علنی چهاردهم شهریور مجلس
آغاز جلسه علنی چهاردهم شهریور مجلس

1397/06/14

ادامه

آغاز جلسه علنی سیزدهم شهریور ماه مجلس/ سوال از وزیر فرهنگ در دستور کار
آغاز جلسه علنی سیزدهم شهریور ماه مجلس/ سوال از وزیر فرهنگ در...

1397/06/13

ادامه

دستور کار جلسات علنی مجلس شورای اسلامی
دستور کار جلسات علنی مجلس شورای اسلامی

1397/06/08

ادامه

آغاز جلسه علنی ۷ شهریور ماه مجلس
آغاز جلسه علنی ۷ شهریور ماه مجلس

1397/06/07

ادامه

آغاز جلسه علنی ۶ شهریور ماه مجلس/ سوال از رییس جمهور در دستور
آغاز جلسه علنی ۶ شهریور ماه مجلس/ سوال از رییس جمهور در دستو...

1397/06/06

ادامه

آغاز جلسه علنی مجلس شورای اسلامی/ بررسی طرح استیضاح وزیر اقتصاد و دارایی
آغاز جلسه علنی مجلس شورای اسلامی/ بررسی طرح استیضاح وزیر اقت...

1397/06/04

ادامه

دستور جلسات هفتگی صحن علنی مجلس
دستور جلسات هفتگی صحن علنی مجلس

1397/05/30

ادامه

آغاز جلسه علنی  روز دوشنبه بیست و نهم مرداده ماه 97
آغاز جلسه علنی روز دوشنبه بیست و نهم مرداده ماه 97

1397/05/29

ادامه

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون

مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران و نمایندگان ادوار مجلس و لیست قوانین