| |
معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی
صفحه اصلی » عمومی » عمومی
بازدید:252
0/0 (0)
[1396/12/24]

جلسات استیضاح سه وزیر در قاب تصویر  

روز سه شنبه و چهارشنبه، استیضاح وزرای وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی - راه و شهرسازی - جهاد کشاورزی در دستور کار صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار داشت. که پس از صحبت های موافقان و مخالفان استیضاح، نمایندگان ملت؛ مجددا به آقایان ربیعی - آخوندی و حجتی اعتماد کرده و آنها را در سمت خود ابقا نمودند. 

تصاویر این دو روز شلوغ و پر از حاشیه را در این صفحه مشاهده می فرمائید. 

 

جلسات استیضاح سه وزیر در قاب تصویر
جلسات استیضاح سه وزیر در قاب تصویر
جلسات استیضاح سه وزیر در قاب تصویر
جلسات استیضاح سه وزیر در قاب تصویر
جلسات استیضاح سه وزیر در قاب تصویر
جلسات استیضاح سه وزیر در قاب تصویر
جلسات استیضاح سه وزیر در قاب تصویر
جلسات استیضاح سه وزیر در قاب تصویر
جلسات استیضاح سه وزیر در قاب تصویر
جلسات استیضاح سه وزیر در قاب تصویر
جلسات استیضاح سه وزیر در قاب تصویر
جلسات استیضاح سه وزیر در قاب تصویر
جلسات استیضاح سه وزیر در قاب تصویر
جلسات استیضاح سه وزیر در قاب تصویر
جلسات استیضاح سه وزیر در قاب تصویر
جلسات استیضاح سه وزیر در قاب تصویر
جلسات استیضاح سه وزیر در قاب تصویر
جلسات استیضاح سه وزیر در قاب تصویر
جلسات استیضاح سه وزیر در قاب تصویر
جلسات استیضاح سه وزیر در قاب تصویر
جلسات استیضاح سه وزیر در قاب تصویر
جلسات استیضاح سه وزیر در قاب تصویر
جلسات استیضاح سه وزیر در قاب تصویر
جلسات استیضاح سه وزیر در قاب تصویر
جلسات استیضاح سه وزیر در قاب تصویر
جلسات استیضاح سه وزیر در قاب تصویر
جلسات استیضاح سه وزیر در قاب تصویر
جلسات استیضاح سه وزیر در قاب تصویر
جلسات استیضاح سه وزیر در قاب تصویر
جلسات استیضاح سه وزیر در قاب تصویر
جلسات استیضاح سه وزیر در قاب تصویر
جلسات استیضاح سه وزیر در قاب تصویر
جلسات استیضاح سه وزیر در قاب تصویر
جلسات استیضاح سه وزیر در قاب تصویر
جلسات استیضاح سه وزیر در قاب تصویر
جلسات استیضاح سه وزیر در قاب تصویر
جلسات استیضاح سه وزیر در قاب تصویر
جلسات استیضاح سه وزیر در قاب تصویر
جلسات استیضاح سه وزیر در قاب تصویر
جلسات استیضاح سه وزیر در قاب تصویر
جلسات استیضاح سه وزیر در قاب تصویر
جلسات استیضاح سه وزیر در قاب تصویر
جلسات استیضاح سه وزیر در قاب تصویر
جلسات استیضاح سه وزیر در قاب تصویر
یادداشت ها
نام و نام خانوادگی:
پست الکترونیکی:
متن یادداشت :
کد امنیتی :
Parameter:316424!model&115 -LayoutId:115 LayoutNameالگوی متنی کل و قوانین و اخبار