|
|
معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی
صفحه اصلی » حوزه معاونت » معاونت
بازدید:787
0.0 (0)
در نشست مشترک با معاونان پارلمانی و حقوقی رئیس جمهور صورت گرفت
[ 1395/06/03 12:16:00 ]

بررسی راهکارهای تدوین و تصویب قوانین جامع در کشور  

معاون قوانین مجلس درتشریح نشست مشترک با معاونان پارلمانی و حقوقی رئیس جمهوراظهار داشت: هدف این معاونت، هم افزایی با دستگاه ها و معاونت های رئیس جمهور است تا در نهایت قوانین جامع و کامل و بدون نقص و قابل اجرا تدوین و تصویب شود.

معاون قوانین مجلس درتشریح نشست مشترک با معاونان پارلمانی و حقوقی رئیس جمهوراظهار داشت: هدف این معاونت، هم افزایی با دستگاه ها و معاونت های رئیس جمهور است تا در نهایت قوانین جامع و کامل و بدون نقص و قابل اجرا تدوین و تصویب شود.

وی افزود: هدف این معاونت، هم افزایی با دستگاه ها و معاونت های رئیس جمهور است تا در نهایت قوانین جامع و کامل و بدون نقص و قابل اجرا تدوین و تصویب شود.

به گزارش سایت معاونت قوانین، دکتر امیدوار رضایی در گفت وگو با خانه ملت، در تشریح نشست مشترک روزیکشنبه 31 مرداد ماه با مجید انصاری معاون حقوقی رئیس جمهور و حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور، گفت: پیرو وظایف قانونی معاونت قوانین به ویژه تنقیح و تقنین قانون و نظارت و پیگیری این وظایف از طریق قوه قضائیه و دولت، نشست امروز با حضور معاون حقوقی و پارلمانی رئیس جمهور برگزار شد

وی افزود: البته چندی پیش نیز نشست مشترکی با حضور معاون حقوقی قوه قضائیه برگزار شد که در آن نشست نیز آخرین وضعیت طرح ها و لوایح مرتبط با این قوه و راه کار تسریع در بررسی و تصویب آن در مجلس مورد رسیدگی قرار گرفت.

معاون قوانین با اشاره به نقش مثبت معاونت حقوقی رئیس جمهور در فرآیند جامع تنقیح قوانین از سوی معاونت قوانین مجلس، افزود: بر اساس قانون کلیه دستگاه های اجرایی مکلف هستند که قوانین مرتبط با خود را تنقیح کنند، از این رو نیاز است که معاونت حقوقی رئیس جمهوری به عنوان محور دستگاه های اجرایی در دولت، کمک کند که پیشنهادهای دستگاه ها و وزارتخانه ها هماهنگ و جامع شود.

یادداشت ها
نام و نام خانوادگی:
پست الکترونیکی:
متن یادداشت :
کد امنیتی :
Parameter:127217!model&115 -LayoutId:115 LayoutNameالگوی متنی کل و قوانین و اخبار