| |
معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی
صفحه اصلی » حوزه معاونت » معاونت
بازدید:639
0/0 (0)
گزارش دکتر رضایی در خصوص اقدامات انجام شده پیرامون اقتصاد مقاومتی
[1395/01/15]

گزارش دکتر رضایی در خصوص اقدامات انجام شده پیرامون اقتصاد مقاومتی  

دکتر امیدورا رضایی معاون قوانین مجلس شورای اسلامی همزمان با دیدار نوروزی رئیس مجلس با کارکنان مجلس شورای اسلامی با اشاره به نامگذاری امسال از سوی رهبر معظم انقلاب با عنوان اقتصاد مقاومتی سال اقدام و عمل به ارائه گزارشی از فهرست اقدامات صورت گرفته در این معاونت پرداخت.

  دكتر اميدورا رضايي معاون قوانين مجلس شوراي اسلامي همزمان با ديدار نوروزي رئيس مجلس با كاركنان مجلس شوراي اسلامي با اشاره به نامگذاري امسال از سوي رهبر معظم انقلاب با عنوان اقتصاد مقاومتي  سال اقدام و عمل  به ارائه گزارشي از فهرست اقدامات صورت گرفته در اين معاونت پرداخت.

به گزارش سایت معاونت قوانین مجلس، وي كه به عنوان سخنران در اين جلسه حضور داشت، به اهم فعاليتهاي معاونت قوانين در اين حوزه پرداخت وبه مكاتبه با دستگاهها و مسئولين جهت پيگيري اجراي قانون تنقيح قوانين و تهيه اصول و ضوابط تنقيح قوانين و تعيين مراحل 20 گانه تنقيح،  تعيين زمانبندي تنقيح قوانين با اولويت دادن به قوانين حوزه اقتصاد مقاومتي آسيب‌شناسي قوانين مرتبط با اين حوزه پرداخت.

دكتر رضايي ضمن برشمردن نشستهاي تخصصي در ارتباط با اقتصاد مقاومتي، اظهار داشت: معاونت قوانين و هيأت رئيسه مجلس 10 جلسه كه شامل 25 ساعت ،3 جلسه با نايب‌رئيس دوم جناب آقاي باهنر، دو جلسه با حجت‌اسلام و المسلمين ابوترابي نايب‌رئيس اول و 2 جلسه با معاون حقوقي رئيس‌جمهور و مسؤولين حقوقي و چندين جلسه با دستگاهها و كارشناسان حقوقي مختلف از وزارتين امور اقتصادي ودارايي، صنعت و معدن و تجارت، كار و رفاه اجتماعي و بانكهاي صنعت و معدن، سپه، كشاورزي، اتاق بازرگاني و ...كه در اين جلسات مقرر شد كه قوانين مزاحم ظرف سه ماه مشخص و طرح يا لايحه براي حذف قوانين مزاحم تدوين و ارائه گردد.

وي افزود در اين خصوص جلسه مشترك با روساي كميسيونهاي تخصصي نيز برقرار گرديد وكميسيونها تخصصي نيز در اين رابطه جلساتي را منعقد نمود.

وي تهيه فهرست قوانين موضوعي مرتبط با اقتصاد مقاومتي با 14 موضوع تفكيكي و شناسايي  5776 فقره قانون و ارسال آنها به كميسيونهاي تخصصي مجلس و معاونت حقوقي رئيس‌جمهور براي اعلام نظر در جهت حذف قوانين مزاحم با سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي يا اصلاح آنها وفق سياست‌هاي مذكور را از ديگر اقدامات در اين حوزه برشمرد.

معاون قوانين مجلس با اشاره به  قانون تجارت و قانون ماليات كه در مجلس در حال تدوين است اظهار داشت: اين قوانين با نگاه تهيه قانون جامع و حذف صريح قوانين مزاحم، مغاير و معارض با همديگر و به‌ويژه با سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي. همچنين موضوع قانون پولي بانكي هم در دست بررسي و اقدام است كه از بررسي‌هاي به‌عمل‌ آمده 40 عنوان قانون احصاء شده كه 31 مورد آن معتبر، 5 مورد منتفي (با اجرا منتفي يا موضوعاً منتفي) و 5 مورد منسوخ صريح تشخيص داده شد.

وي ازتهيه طرح دوفوريتي براي ضمانت اجرائي در اقدام به تنقيح قوانين مرتبط با اقتصاد مقاومتي كه نشان از اهتمام و توجه مجلس نسبت به اين حوزه دارد خبر داد.

دكتر رضايي در ادامه به طرح اعلام نسخ برخي از قوانين و مصوبات مجلس در بازه هاي زماني تفكيك شده اشاره كرد و افزود:

از ابتداي قانونگذاري تا پايان سال  1309: از 1034 قانون بررسي شده با تصويب طرح مذكور 958 قانون كسر مي‌شود.

وي افزود: از ابتداي 1310 تا پايان 1328: از 1033 قانون بررسي شده  كه با تصويب طرح مورد نظر 885 قانون نسخ صريح مي‌شوند.

از ابتداي 1329 تا 30/7/1336: از 978 قانون بررسي شده كه با تصويب طرح مورد نظر 890 قانون نسخ صريح مي‌شوند.

معاون قوانين مجلس خاطر نشان كرد: در مجموع از 3045 قانون بررسي شده در سه بازه زماني فوق به تعداد 2733 قانون از قوانين كاسته مي‌شود كه در واقع 90 درصد قوانين مربوط به اين دوره زماني قابليت حذف شدن دارند

معاون قوانين مجلس در ادامه گزارشي از پيشرفت كدهاي تنقيحي به شرح زير ارائه داد:

كد مالياتي كه مجلس با همكاري سازمان امور مالياتي كشور

طرح مالياتي

طرح تدوين قانون جامع  مرحله چينش به اتمام رسيده است

از كدهاي تنقيحي واگذار شده كه وظيفه بازنگري و نظارت بر عملكرد اين كدهاي واگذار شده كه مربوط به حوزه اقتصاد هستند:

كد تجارت: گردآوري قوانين 85 درصد تاييد شده

كد تجارت: جداسازي (نسخ صريح و نسخ مدت منقضي) 30 درصد تاييد شده

كد امور بازرگاني: گردآوري قوانين 70 درصد تاييد شده

كد امور صنعت: گردآوري قوانين 55 درصد تاييد شده

كد معدن: گردآوري قوانين 85 درصد تاييد شده

كد معدن: جداسازي (نسخ صريح و نسخ مدت منقضي) 30 درصد تاييد شده

كد محيط زيست: گردآوري قوانين 85 درصد تاييد شده

دكتر رضايي تصريح كرد: پيشنهادهايي نيز در مورد كاهش هزينه‌ها و اداره بهتر كشور واصل شده و در حال بررسي است كه در صورت امكان در قالب طرح پيشنهادي به مجلس و نمايندگان ارائه شود. 

یادداشت ها
نام و نام خانوادگی:
پست الکترونیکی:
متن یادداشت :
کد امنیتی :
Parameter:60543!model&115 -LayoutId:115 LayoutNameالگوی متنی کل و قوانین و اخبار