|
|
معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی
صفحه اصلی » قوانین/ قوانین ابلاغ شده/ابلاغ قانون » طرح و لایحه جدید
بازدید:1478
[ 1397/07/08 19:59:00 ]

طرح ها و لوایح  

عناوین طرح ها و لوایح تقدیمی به مجلس شورای اسلامی به محض اعلام وصول، در این صفحه درج می‌گردد.

فایل PDF طرح ها و لوایح نیز ، پس از چاپ و توزیع ضمیمه عناوین آنها می‌شود.

 آخرین وضعیت رسیدگی به طرح ها و لوایح در مجلس نیز ، در مقاطع مختلف در همین صفحه قرار می گیرد.

    آخرین وضعیت طرحها و لوایح تقدیمی به مجلس در دوره دهم تا تاریخ 1397/09/10     دانلود 

 

شماره ثبت

تاریخ اعلام وصول

عنوان (دانلود)

کمیسیون اصلی

کمیسیون فرعی

قید رسیدگی

495 1397/8/14 طرح ابلاغ، انتشار و اجرای قوانین     عادی
494 1397/8/13 طرح اصلاح ماده(117) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی     عادی
493 1397/8/13 طرح اصلاح ماده (86) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی     عادی
492 1397/8/13 طرح استفساریه ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان     عادی
491 1397/8/2 طرح استفساریه تبصره یک قانون اصلاح قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان مصوب 1397/6/6 اجتماعی شوراها عادی
490 1397/8/2 طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی     یک فوریتی
489 1397/8/1 طرح الحاق یک تبصره به ماده (11) قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی     عادی
488 1397/8/1 لایحه الحاق یک تبصره به ماده (5) قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور     عادی
487 1397/7/29 طرح الحاق یک تبصره به ماده (66) قانون مدیریت خدمات کشوری     عادی
486 1397/7/18 طرح اصلاح بند (ح) تبصره (11) قانون بودجه سال 1397 کل کشور اقتصادی برنامه امنیت  یک فوریتی
485 1397/7/15 طرح اصلاح ماده (53) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور عمران برنامه و بودجه و محاسبات عادی
484 1397/7/15 طرح الحاق یک تبصره به ماده (8) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی امور داخلی کشور و شوراها صنایع و معادن عادی
483 1397/7/15 طرح اصلاح بند (ز) ماده (1) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران اجتماعی بهداشت  فرهنگی عادی
482 1397/7/15 طرح اصلاح ماده(14) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی اجتماعی برنامه  فرهنگی عادی
481 1397/7/15 طرح استفساریه عدم شمول حکم ماده(84) قانون مدیریت خدمات کشوری در رعایت سقف مرخصی قابل ذخیره به ایثارگران مشمول قانون حالت اشتغال و ذخیره مرخصی ناشی از اعمال مواد(9) و(11) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب 1374/3/31 اجتماعی فرهنگی عادی
480 1397/7/15 طرح اصلاح جزء (6) بند (ث) ماده (88) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اجتماعی برنامه  فرهنگی عادی
479 1397/7/15 طرح تعیین تکلیف جانبازان اعصاب و روان فاقد مدرک بالینی اجتماعی بهداشت  فرهنگی عادی
478 1397/7/11 طرح نحوه تشکیل اجتماعات و برگزاری راهپیمایی‌ها امور داخلی کشور و شوراها آموزش  امنیت  قضایی عادی
477 1397/7/8 لایحه میزان و نحوه جریمه نقدی و توقف دارندگان وسایل نقلیه و واحدهای مشمول متمرد موضوع تبصره (1) ماده (3) قانون هوای پاک -مصوب1396- مشترک (برنامه- شوراها- قضائی- کشاورزی)   عادی
476 1397/7/8 لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مشترک (اقتصادی- برنامه- شوراها- عمران)   عادی
475 1397/7/8 طرح اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور اصلاحی مصوب 1395/2/26 آموزش، تحقیقات و فناوری   عادی
474 1397/7/4 طرح افزایش ظرفیت پالایشگاههای میعانات گازی و نفت خام با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی انرژی اقتصادی  برنامه عادی
473 1397/7/4 طرح اصلاح ماده (1041) قانون مدنی اصلاحی مصوب 1381/4/1 قضائی و حقوقی فرهنگی یک فوریتی 
472 1397/7/4 طرح الحاق یک تبصره به ماده (2) قانون مقررات صادرات و واردات اقتصادی صنایع   قضایی عادی
471 1397/7/3 طرح الحاق یک بند به ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری اجتماعی آموزش  برنامه عادی
470 1397/7/3 لایحه اصلاح قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور فرهنگی برنامه   شوراها عادی
469 1397/7/3 لایحه اصلاح ماده (19) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی قضائی و حقوقی صنایع   عمران  عادی
468 1397/7/3 لایحه الحاق بنادر شهید بهشتی و شهید کلانتری به محدوده منطقه آزاد تجاری - صنعتی چابهار اقتصادی امنیت   شوراها  صنایع عادی
467 1397/7/1 طرح عفو عمومی و تبدیل مجازات قضائی و حقوقی امنیت ملی و سیاست خارجی عادی
466 1397/6/14 طرح الحاق دو تبصره به ماده (119) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی آیین‌نامه داخلی   عادی
465 1397/6/13 طرح لغو احکام و مجوزهای ناظر به استثنای وزارتخانه‌ها‌، مؤسسات و سازمان‌های مستلزم ذکر یا تصریح نام‌، ازشمول قوانین و مقررات عمومی قضائی و حقوقی اجتماعی  اقتصادی  برنامه عادی
464 1397/6/13 طرح اصلاح ماده (43) قانون حمایت خانواده قضائی و حقوقی فرهنگی عادی
463 1397/6/13 طرح اصلاح موادی از قانون شوراهای حل اختلاف قضائی و حقوقی اجتماعی  برنامه عادی
462 1397/6/13 طرح تنقیح قوانین انتخاباتی کشور     عادی
461 1397/6/13 طرح تنقیح قوانین حوزه محیط زیست     عادی
460 1397/6/13 طرح تنقیح قوانین حوزه معدن     عادی
459 1397/6/13 طرح اصلاح قانون بودجه سال 1397 کل کشور برنامه و بودجه و محاسبات اقتصادی   انرژی عمران ویژه44 یک فوریتی
458 1397/6/11 طرح تأمین کالاهای اساسی برنامه و بودجه و محاسبات   دو فوریتی
457 1397/6/7 طرح اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز     عادی
456 1397/6/7 طرح الحاق یک ماده به قانون مالیات‌های مستقیم (مقابله با سوداگری و کاهش التهابات بازار مسکن) اقتصادی اجتماعی برنامه شوراها عمران فرهنگی قضایی  عادی
455 1397/6/4 طرح سپرده ارزی در بانکهای عامل اقتصادی برنامه قضایی  عادی
454 1397/6/4 طرح الحاق یک بند به ماده (54) قانون مدیریت خدمات کشوری اجتماعی  برنامه قضایی  عادی
453 1397/5/28 طرح ممنوعیت واگذاری سکه بهار آزادی به متقاضیان اقتصادی قضایی و حقوقی  عادی
452 1397/5/28 طرح الحاق یک تبصره به ماده(98) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس   عادی
451 1397/5/28 طرح الحاق یک ماده به قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس   عادی
450 1397/5/17 طرح اصلاح بند(هـ) تبصره (5) قانون بودجه سال 1397 کل کشور برنامه و بودجه و محاسبات اقتصادی  بهداشت  عمران عادی
449 1397/5/17 طرح اصلاح ماده (35) قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران شوراها و امور داخلی کشور امنیت  فرهنگی  قضایی عادی
448 1397/5/17 طرح استفساریه بند (7) ماده (71) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران شوراها و امور داخلی کشور اجتماعی عادی
447 1397/5/16 طرح الحاق یک تبصره به ماده (186) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس اقتصادی  برنامه عادی
446 1397/5/16 طرح استفساریه بند(هـ) تبصره (1) قانون بودجه سال 1397 کل کشور برنامه و بودجه و محاسبات انرژی یک فوریتی

445

1397/5/10

طرح الحاق یک ماده به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

برنامه و بودجه و محاسبات آموزش  اقتصادی

عادی

444

1397/5/10

طرح ممنوعیت انتخاب یا انتصاب مقامات دو تابعیتی و مرتبط با دول خارجی

اجتماعی آموزش  اقتصادی  امنیت  شوراها   قضایی

عادی

443

1397/5/10

طرح اصلاح تبصره (14) قانون بودجه سال 1397 کل کشور

برنامه و بودجه و محاسبات آموزش   اقتصادی انرژی  عمران

عادی

442

1397/5/10

طرح اصلاح ماده (60) قانون برنامه ششم توسعه

عمران برنامه   صنایع

عادی

441

1397/5/09

طرح استفساریه جزء (6) بند «ث» ماده (88) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

اجتماعی برنامه   فرهنگی

عادی

440

1397/5/09

طرح اصلاح قانون شوراهای اسلامی کار

اجتماعی شوراها  قضایی

عادی

439

1397/5/09

طرح الحاق یک تبصره به ماده (8)قانون هوای پاک

صنایع و معادن بهداشت  کشاورزی

عادی

438

1397/5/09

لایحه تشکیل وزارتخانه‌های رفاه و تأمین اجتماعی و کار و تعاون

اجتماعی اقتصادی   برنامه   بهداشت

عادی

437

1397/5/07

طرح تشکیل وزارتخانه‌های «صنعت و معدن» و «توسعه صادرات و بازرگانی»

اجتماعی اقتصادی   برنامه   صنایع

عادی

436

1397/5/03

لایحه تعیین تکلیف اموال بهکده رضوی

کشاورزی، آب و منابع طبیعی اجتماعی  اقتصادی امنیت بهداشت  عمران  فرهنگی  قضایی

عادی

435

1397/5/03

طرح تأسیس بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران

اقتصادی اجتماعی انرژی  برنامه  صنایع  عمران

عادی

434

1397/5/02

طرح اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس برنامه و بودجه و محاسبات

عادی

433

1397/5/02

طرح اصلاح ماده (242) قانون آیین‌دادرسی کیفری

قضائی و حقوقی امنیت ملی و سیاست خارجی

یک‌فوریتی

432

1397/4/31

طرح الحاق یک تبصره به ماده(2) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی

شوراها و امور داخلی کشور

امنیت   فرهنگی

عادی

431

1397/4/31

طرح اصلاح ماده (5) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی

   

عادی

430

1397/4/31

طرح پیش فروش ساختمان

   

عادی

429 اصلاحیه 1

1397/4/13

طرح اصلاح بند(هـ) تبصره (5) قانون بودجه سال 1397 کل کشور

برنامه و بودجه و محاسبات

عمران  بهداشت

عادی

428

1397/4/13

طرح راه‌اندازی و استفاده از پیام‌رسان‌های مالی و انعقاد پیمان‌های پولی دو و چندجانبه در تجارت خارجی

اقتصادی

آموزش  امنیت  برنامه   صنایع

یک‌فوریتی

427

1397/4/13

طرح اصلاح بند (110) تغییرات متفرقه قانون بودجه سال 1397 کل کشور

برنامه و بودجه و محاسبات

اقتصادی  شوراها  عمران

یک‌فوریتی

426

1397/4/12

لایحه عضویت سازمان فضایی ایران در فدراسیون بین‌المللی فضانوردی

صنایع و معادن

امنیت   قضایی

عادی

425

1397/4/12

طرح اصلاح ماده (1117) قانون مدنی و الحاق سه تبصره به آن

قضائی و حقوقی

اجتماعی  فرهنگی

عادی

424

1397/4/10

طرح اصلاح مواد (1043) و (1044) قانون مدنی

قضائی و حقوقی

فرهنگی

عادی

423

1397/4/06

طرح نحوه پیگیری و رسیدگی به ارجاعات نظارتی مجلس شورای اسلامی

قضائی و حقوقی

اجتماعی  اقتصادی امنیت   برنامه تدوین آیین نامه اصل نودم

یک‌فوریتی

422

1397/4/05

طرح سازمان نظام مددکاری اجتماعی جمهوری اسلامی ایران

اجتماعی

آموزش   برنامه  بهداشت   فرهنگی  قضایی

عادی

421

1397/4/03

طرح ساماندهی بازرسان قرارداد معین شاغل در حوزه نظارت بر بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت

اجتماعی

اقتصادی  برنامه  صنایع  فرهنگی

عادی

420

1397/3/30

طرح الحاق جزء (ز) به بند (5) ماده (6) قانون اصلاح موادی به قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی

ویژه اصل 44

اقتصادی

یک‌فوریتی

419

1397/3/29

لایحه اصلاح مواد (20) الی (23) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تنفیذی در ماده (30) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی

قضائی و حقوقی

اقتصادی  برنامه ویژه اصل 44

عادی

418

1397/3/29

لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در موسسه بین‌المللی تحلیل سامانه‌های کاربردی

آموزش، تحقیقات و فناوری

اقتصادی   امنیت  قضایی

عادی

417

1397/3/29

طرح اصلاح ماده (133) قانون مالیات‌های مستقیم

اقتصادی

برنامه   کشاورزی

عادی

416

1397/3/29

طرح اصلاح ماده (39) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران

اجتماعی

برنامه   فرهنگی

عادی

415 اصلاحیه

1397/3/29

طرح انتقال آب از دریای عمان به استان سیستان و بلوچستان

عمران

برنامه  کشاورزی

عادی

414

1397/3/23

طرح تسریع در تحویل لوایح مرتبط با مدیریت شهری و شوراهای اسلامی شهر و روستا توسط دولت

شوراها و امور داخلی کشور

برنامه و بودجه و محاسبات

عادی

413

1397/3/23

طرح ادغام سازمان‌های اورژانس، مدیریت بحران و هلال‌احمر و تشکیل وزارت مدیریت بحران

اجتماعی

امنیت   برنامه  بهداشت  شوراها

عادی

412

1397/3/23

طرح تشکیل وزارتخانه‌های «انرژی» و«آب و محیط زیست»

اجتماعی

اقتصادی   انرژی  برنامه   عمران   کشاورزی

عادی

411

1397/3/23

طرح اصلاح موادی از قانون آیین‌دادرسی کیفری

قضائی و حقوقی

امنیت   بهداشت  شوراها

عادی

410

1397/3/23

طرح اصلاح ماده (3) و الحاق یک ماده به قانون نحوه پیگیری تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی مصوب (1394/3/5)

ویژه اصل 44

اقتصادی

عادی

409

1397/3/22

طرح اصلاح قانون الحاق یک تبصره به ماده‌واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران زیر نظر شهرداری تهران

شوراها و امور داخلی کشور

اجتماعی بهداشت  صنایع  عمران

یک‌فوریتی

408

1397/3/20

طرح اصلاح قانون خدمت وظیفه عمومی

امنیت ملی و سیاست خارجی

آموزش  اجتماعی اقتصادی  بهداشت  عمران   فرهنگی  کشاورزی

عادی

407

1397/3/20

طرح ایجاد وزرای منطقه‌ای

شوراها و امور داخلی کشور

اجتماعی اقتصادی  امنیت  برنامه

عادی

406

1397/3/20

طرح الحاق به ماده (23) قانون نحوه‌ فعالیت احزاب

شوراها و امور داخلی کشور

امنیت   صنایع

عادی

405

1397/3/20

طرح نحوه اجرای احکام اعدام، قطع عضو و نقص عضو

قضائی و حقوقی

بهداشت  فرهنگی

عادی

404

1397/3/8

طرح تمدید مهلت جذب اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی سال 1396 کل کشور

برنامه و بودجه و محاسبات

...................

دو‌فوریتی

403

1397/3/6

طرح استفساریه درخصوص حسابرسی یا رسیدگی کلیه حسابهای درآمد و هزینه و سایر دریافتی‌ها و پرداختی‌ها و نیز صورتهای مالی شهرداری‌ها توسط دیوان محاسبات کشور به‌استناد قانون دیوان محاسبات کشور و اصلاحات بعدی آن

برنامه و بودجه و محاسبات

شوراها و امور داخلی کشور

عادی

402

1397/3/6

طرح استفساریه درخصوص وضع عوارض توسط شوراهای اسلامی به استناد بند(16) مواد(71) و (77) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و ماده(30) آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها

شوراها و امور داخلی کشور

اقتصادی  عمران

عادی

401

1397/2/25

لایحه مالیات بر درآمد و دارایی فعالان اقتصادی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی

اقتصادی

آموزش  انرژی  برنامه  صنایع  عمران  فرهنگی ویژه اصل 44

عادی

400

1397/2/25

طرح استفساریه جزء (1) بند (الف) تبصره (12) قانون بودجه سال 1397 کل کشور

برنامه و بودجه و محاسبات

...................

دو‌فوریتی

399

1397/2/18

طرح تمدید قانون آیین‌دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی

قضائی و حقوقی

...................

عادی

398

1397/2/18

طرح تمدید قانون آیین‌دادرسی کیفری

قضائی و حقوقی

...................

عادی

397

1397/2/18

طرح تمدید قانون مجازات اسلامی

قضائی و حقوقی

...................

عادی

396

1397/2/18

طرح الحاق یک تبصره به ماده (104) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس

...................

عادی

395

1397/2/18

طرح دائمی شدن قانون استخدام ناجا

امنیت ملی و سیاست خارجی

اجتماعی   برنامه

عادی

394

1397/2/5

طرح حمایت از فرهنگ مصرف محصولات ایرانی

ویژه اصل 44

آموزش   صنایع  فرهنگی  قضایی

عادی

393

1397/2/4

لایحه موافقتنامه سرویس‌های هوایی دوجانبه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کشور کویت

عمران

اقتصادی   امنیت  قضایی

عادی

392

1397/2/2

طرح ساماندهی بازار خودرو

صنایع و معادن

آموزش  اقتصادی  برنامه   شوراها             قضایی         ویژه اصل (44)

یک‌فوریتی

391

1397/2/2

طرح الزام دولت به توقف مطالعه‌، اجراء و توسعه طرحهای انتقال آب و سد‌سازی در حوضه‌های آبریز رودخانه‌ها‌، تالاب‌ها و دریاچه‌های محلی بمدت پنج سال

کشاورزی، آب و منابع طبیعی

برنامه   عمران

عادی

390

1397/1/29

طرح اصلاح مواد (1) و (10) قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی

شوراها و امور داخلی کشور

امنیت   فرهنگی

عادی

389

1397/1/22

طرح الحاق دو تبصره به بند (د) ماده (88) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

امنیت ملی و سیاست خارجی

برنامه و بودجه و محاسبات

عادی

388

1397/1/21

لایحه تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

اجتماعی

...................

عادی

387

1397/1/21

طرح اجرای اصل بیست و هفتم (27) قانون اساسی

شوراها و امور داخلی کشور

امنیت   فرهنگی  آیین‌نامه

عادی

386

1397/1/19

طرح اصلاح ماده (109) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس

...................

عادی

385

1397/1/19

طرح اصلاح ماده (2) و بند (ج) ماده (4) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی

برنامه و بودجه و محاسبات

اقتصادی

عادی

384

1396/12/20

طرح الحاق موادی به قوانین دیوان محاسبات کشور

برنامه و بودجه و محاسبات

اجتماعی اقتصادی  قضایی

عادی

383

1396/12/20

طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت

قضائی و حقوقی

آموزش  اجتماعی  اقتصادی  امنیت   بهداشت

عادی

382

1396/12/13

طرح اصلاح ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری

اجتماعی

شوراها و امور داخلی کشور

عادی

381

1396/12/13

طرح اصلاح قانون تعیین محدوده حوزه‌های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی

شوراها و امور داخلی کشور

امنیت ملی و سیاست خارجی

عادی

380

1396/12/13

طرح اصلاح قانون تابعیت

قضائی و حقوقی

اجتماعی   اقتصادی  امنیت

عادی

379

1396/12/13

طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن

قضائی و حقوقی

...................

عادی

378

1396/12/13

طرح استمهال پنج‌ساله به مستخدمین رسمی موسسات و شرکت‌های دولتی

اجتماعی

ویژه اصل 44

عادی

377

1396/12/13

طرح اصلاح بند (الف) ماده (90) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

آموزش، تحقیقات و فناوری

برنامه   بهداشت

یک‌فوریتی

376

1396/11/16

لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری چک

اقتصادی

امنیت   قضایی

عادی

375

1396/11/16

لایحه تصویب پروتکل‌های مربوط به اصلاح بند (الف) ماده (50) و ماده (56) کنوانسیون هواپیمایی کشوری بین‌المللی

عمران

امنیت   قضایی

عادی

374

1396/11/16

لایحه موافقتنامه انتقال محکومین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک سوسیالیستی سریلانکا

قضائی و حقوقی

امنیت ملی و سیاست خارجی

عادی

373

1396/11/16

لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مجارستان

اقتصادی

امنیت   قضایی

عادی

372 اصلاحیه   1 و 2

1396/11/16

لایحه اصلاح و دایمی نمودن قانون مدیریت خدمات کشوری

مشترک (کلیه کمیسیونهای تخصصی و ویژه اصل 44)

...................

عادی

371

1396/11/16

لایحه موافقتنامه چارچوب تسهیل تجارت بدون کاغذ فرامرزی در آسیا و اقیانوسیه

اقتصادی

امنیت  صنایع   قضایی

عادی

370

1396/11/16

لایحه سامان‌دهی سهام عدالت موضوع اصلاح مواد (34) تا (38) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی

ویژه اصل 44

اجتماعی  اقتصادی  برنامه

عادی

369

1396/11/4

طرح ساماندهی معابر مرزی کشور (معابر کوله‌بری و ته‌لنجی)

اقتصادی

آموزش اجتماعی امنیت  برنامه بهداشت  شوراها   صنایع   عمران   ویژه اصل 44  فرهنگی

عادی

368

1396/11/3

طرح اصلاح قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران

اجتماعی

برنامه  بهداشت   قضایی

عادی

367 اصلاحیه

1396/11/1

طرح استفساریه تبصره (1) ماده (13) قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات

مشترک (اجتماعی- بهداشت- شوراها- فرهنگی)

...................

یک‌فوریتی

366

1396/11/1

طرح استفساریه چگونگی امهال وام

اقتصادی

...................

دو‌فوریتی

365

1396/10/27

طرح استفساریه ماده (242) قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب 1392

قضائی و حقوقی

...................

عادی

364

1396/10/27

طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آن‌ها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات‌‌های مستقیم مصوب 1391/5/1

ویژه اصل 44

آموزش  اجتماعی  اقتصادی  برنامه  بهداشت  صنایع  قضایی

عادی

363

1396/10/26

طرح اصلاح موادی از قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر و نهال

کشاورزی، آب و منابع طبیعی

قضائی و حقوقی

عادی

362

1396/10/24

لایحه اصلاح موادی از قانون تجارت درخصوص ورشکستگی

قضائی و حقوقی

اقتصادی

عادی

361

1396/10/24

طرح استفساریه حاکم بودن قوانین و مقررات اداری مالی و استخدامی دانشگاههای علوم پزشکی بر سازمان انتقال خون ایران

اجتماعی

بهداشت و درمان

عادی

360

1396/10/6

طرح اصلاح قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه‌های غیرضرور و جلوگیری از تجمل‌گرایی

برنامه و بودجه و محاسبات

اجتماعی   امنیت  عمران   قضایی

عادی

 
یادداشت ها
Parameter:3426&10991&343403!model&115 -LayoutId:115 LayoutNameالگوی متنی کل و قوانین و اخبار